有关先秦_古诗词鉴赏大?/title> <meta name="renderer" content="webkit"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" > <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta name="applicable-device" content="pc"> <link rel=stylesheet type=text/css href="/images/css/page.css"> <script src="/images/js/ad.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) { var dqurl = document.URL; dqurl2 = dqurl.replace(/http:\/\/(.*?)\//, "http://m.skyjiao.com/") window.location = dqurl2; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class=main1> <div class=cont> <div class=left> <h1><a href="http://www.duupvw.icu/shici/"><img alt=古诗文网 src="/templets/shiwen/css/logo.jpg" width='220' height='69'></a></h1> </div> <div class=right> <div class=son1><a style="margin-left: 0px" href="http://www.duupvw.icu/shici/">首页</a> <!----> <a href="list_1_0_0_0_0.html">?/a> <!----> <a href="list_2_0_0_0_0.html">?/a> <!----> <a href="list_3_0_0_0_0.html">?/a> <!----> <a href="list_4_0_0_0_0.html">文言?/a> <!----> <a href="list_5_0_0_0_0.html">辞赋</a> <!----> <a href="list_6_0_0_0_0.html">名句</a> <!----> <a href="/guwen/">古籍目录</a> </div> <div class="son2"> <script type="text/javascript">(function(){document.write(unescape('%3Cdiv id="bdcs"%3E%3C/div%3E'));var bdcs = document.createElement('script');bdcs.type = 'text/javascript';bdcs.async = true;bdcs.src = 'http://znsv.baidu.com/customer_search/api/js?sid=15113700267954798304' + '&plate_url=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&t=' + Math.ceil(new Date()/3600000);var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(bdcs, s);})();</script></div> </div> </div> </div> <div class=main2> <div class=cont> <!----> <a href="list_0_0_1_0_0.html">先秦</a> <!----> <a href="list_0_0_2_0_0.html">两汉</a> <!----> <a href="list_0_0_3_0_0.html">晋</a> <!----> <a href="list_0_0_4_0_0.html">南北?/a> <!----> <a href="list_0_0_5_0_0.html">隋代</a> <!----> <a href="list_0_0_6_0_0.html">唐代</a> <!----> <a href="list_0_0_7_0_0.html">五代</a> <!----> <a href="list_0_0_8_0_0.html">宋代</a> <!----> <a href="list_0_0_9_0_0.html">元代</a> <!----> <a href="list_0_0_10_0_0.html">明代</a> <!----> <a href="list_0_0_11_0_0.html">清代</a> <!----> <a href="list_0_0_12_0_0.html">q代</a> <!----> <a href="list_0_0_13_0_0.html">C</a> <!----> <a href="http://m.skyjiao.com/shici/" target=_blank>手机?/a> </div> </div><div class="main3"> <div class="main3"> <div class="typeleft"> <div class="son1"> <h1>先秦的古?/h1> </div> <div style="height: 26px" id="type1" class="son2"> <div class="sleft"><span>cd</span> </div> <div class="sright"><a href="list_0_0_1_0_0.html" title=""><span>不限</span></a><a href="list_0_431_1_0_0.html" title="">恋h</a><a href="list_0_155_1_0_0.html" title="">岁月</a><a href="list_0_361_1_0_0.html" title="">自由</a><a href="list_0_553_1_0_0.html" title="">求贤</a><a href="list_0_561_1_0_0.html" title="关于人生哲理的古诗_蕴含哲理的经典古诗_哲学古诗词大?>哲学</a><a href="list_0_221_1_0_0.html" title="">乡村</a><a href="list_0_377_1_0_0.html" title="">U夜</a><a href="list_0_323_1_0_0.html" title="">劝慰</a><a href="list_0_531_1_0_0.html" title="">选官</a><a href="list_0_542_1_0_0.html" title="">留别</a><a href="list_0_554_1_0_0.html" title="">感悟</a><a href="list_0_207_1_0_0.html" title="">看花</a><a href="list_0_213_1_0_0.html" title="">嘲讽</a><a href="list_0_233_1_0_0.html" title="">山林</a><a href="list_0_227_1_0_0.html" title="">池塘</a></div> <div class="sright2"><img onclick=clicktype() alt=展开 src="/templets/shiwen/css/jiantop.jpg" width="10" height="20"></div> </div> <div class="son2"> <div class="sleft"><span>朝代</span> </div> <div class="sright"><a href="list_0_0_0_0_0.html">不限</a><a href="list_0_0_1_0_0.html"><span>先秦</span></a><a href="list_0_0_2_0_0.html">两汉</a><a href="list_0_0_3_0_0.html">晋</a><a href="list_0_0_4_0_0.html">南北?/a><a href="list_0_0_5_0_0.html">隋代</a><a href="list_0_0_6_0_0.html">唐代</a><a href="list_0_0_7_0_0.html">五代</a><a href="list_0_0_8_0_0.html">宋代</a><a href="list_0_0_9_0_0.html">元代</a><a href="list_0_0_10_0_0.html">明代</a><a href="list_0_0_11_0_0.html">清代</a><a href="list_0_0_12_0_0.html">q代</a><a href="list_0_0_13_0_0.html">C</a> </div> </div> <div style="border-bottom: #d2d0d0 1px solid; margin-bottom: 20px" class="son2"> <div class="sleft"><span>形式</span> </div> <div class="sright"> <a href="list_0_0_1_0_0.html"><span>不限</span></a><a href="list_1_0_1_0_0.html">?/a><a href="list_2_0_1_0_0.html">?/a><a href="list_3_0_1_0_0.html">?/a><a href="list_4_0_1_0_0.html">文言?/a><a href="list_5_0_1_0_0.html">辞赋</a><a href="list_6_0_1_0_0.html">名句</a></div> </div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <!--最q更新调用开?-> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第1?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_12790.html" >《楚庄王莅政三年Q无令发Q无政ؓ也?/a>(佚名Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px"><strong>楚庄王莅政三q_无o发,无政Z</strong>。右叔R御而与王隐曎ͼ“有鸟止南方之阜Q三q不,不飞不鸣Q嘿然无壎ͼ此ؓ何名Q”王曎ͼ“三q不,以长羽|不飞不鸣Q将以观民则。虽无飞Q飞必冲天;虽无鸣,鸣必惊h。子释之。不L之矣。”处半年Q乃自听ѝ所废者十Q所赯九Q诛大臣五,丑֤士六Q而邦大治。D兵诛齐,败之徐州Q胜晋于河雍Q合怾于宋Q遂霸天下,庄王不ؓ害善。故有大名;不蚤见示Q故有大功。故曎ͼ“大器晚成,大音希声。?</p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br><strong>【阅ȝ?/strong>?br /> <br /> Q?Q莅Q到Q  Q?QMQ侍?   Q?Q止Q停?   Q?Q名Q名?br /> <br /> Q?Q长Q生?   Q?Q观Q观?   Q?Q释Q释?   Q?Q知Q知?br /> <br /> Q?Q诛Q杀      Q?0QDQ推?   Q?1QDQ发? Q?2Q霸Q称?br /> <br /> 2Q翻?br /> <br /> Q?Q庄王不为小宛_。故有大名?br /> <br /> 楚庄王不因ؓ好事太小而不做,q样有了高的名望?br /> <br /> Q?Q大器晚成,大音希声?br /> <br /> 有大才干的h成就往往较晚Q而大的声音会让h听不到?br /> <br /> 3Q选文讲述的是楚庄王(q图治Q振兴楚国)的故事,也是成语Q不鸣则已一鸣惊人)的出处?br /> <br /> ?strong>注释</strong>?br /> <br /> 楚庄王:卌庄王Q春U时期五怹一。公元前613—?91q在位。《韩非子·有度》:“荆庄王q国二十六,开C千里。?br /> <br /> ②右叔RQ掌军政的官员?br /> <br /> ③不Pxq。楚qQ春U时期楚国君主,字不谗公元前590—?60q在位。《韩非子·十过》:“昔者楚q与晋厉公战于鄢陵。”前U楚庄王gؓ错引Q实际应是楚q?br /> <br /> ?strong>译</strong>?br /> <br /> 楚庄王朝执政三q_没有发布命oQ也没有什么执行什么政事。右叔R侍候在旁而给楚庄王打了个谜语_“有只鸟栖息在南边的土丘上,三年不动膀Q不飞翔也不鸣叫Q沉默无壎ͼq是什么名堂?”楚庄王_“三q不动翅膀Q将因此长成毛Q不飞翔也不鸣叫Q将因此观察民众的行为准则。虽然没有飞,飞v来必然会直冲云霄Q虽然没有鸣叫,但叫h必然会惊动h世。先生你攑ֿ吧。我知道你的用意了。”就q样q了半年Q庄王便亲自处理政事。所废弃的法令有十条Q所兴v的事情有九gQ惩处大臣五个,提拔M人六个,而邦国治理得很好。又起兵征讨齐国Q在徐州打|了它Q战胜晋国在河雍地区Q在宋国联合了诸侯,于是U霸天下Q庄王不d事而坏大事。所以有大的名声Q不较早表现q才能Q所以有大的功劳。所以说Q“大的器物最后才能完成;大的声音很难得听到。?br /><br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第2?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_12788.html" >《伍子胥父诛于楚?/a>(佚名Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px"><strong>伍子胥父诛于?/strong>Q子胥挟弓,w干阖闾。阖闾曰Q“士之甚Q勇之甚Q将Z兴师而复雠于楚。”子胥谏曎ͼ“诸侯不为匹夫报兴师。且臣闻之:事君犹事父也Q亏君之行,报父之仇Q不可。”于是止?br /> <br /> 蔡昭公南朝楚Q被裘Q囊瓦求之,昭公不与。即拘昭公南?yǐng)Q三q然后归之。昭公去xQ用事,曎ͼ“天下谁能伐楚乎?寡h愿ؓ前列!”楚MQ囊瓦兴师伐蔡。昭公闻子胥在吴Q请救蔡。子胥于是报阖闾曎ͼ“蔡公南朝,被羔裘,囊瓦求之Q蔡公不与,拘蔡公三q_然后归之。蔡公至治I曎ͼ‘天下谁能伐楚者乎?寡h愿ؓ前列。’楚MQ囊瓦兴师伐蔡。蔡非有|,楚ؓ无道。君若有忧中国之事意者,时可矣。”阖闾于是子胥兴师Q救蔡而伐楚。楚王已死,子胥卒六千人,操鞭W^王之坟。曰Q“昔者吾先君无罪Q而子杀之,今此以报子也!?br /> <br /> 囊瓦者何?楚之怹。郢者何?楚王d也?br /> </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br><strong>伍子胥父诛于楚阅ȝ?/strong><br /> <br /> ⒎下列句中的“之”与“楚M”中的“之”的意义和用法相同的一Ҏ(2?br /> <br /> A.属予作文以记?  B.至之?   C.亲戚畔之    D.怅恨久之<br /> <br /> ⒏下列对人物的分析评h错误的一Ҏ(2?<br /> <br /> A.伍子胥父亲被楚王杀掉,但他在气愤之余仍能克Ӟ不N然报仇,昑־异常冷静?br /> <br /> B.“诸侯不为匹夫报仇”的话,反映了伍子胥是胸有大志的人?br /> <br /> C.伍子胥攻打楚国,既ؓ吴国灭了楚国Q又报了杀父之仇,U得上是忠孝两全?br /> <br /> D.蔡昭公被攑֛q卌L楚国Q表C他的草率与莽撞?br /> <br /> ⒐解释下列句子中加点的词(4?<br /> <br /> ①nq阖?   w:                  ②被裘       被:<br /> <br /> ③天下谁能伐楚乎    伐:          ④操鞭笞q王之坟    W:<br /> <br /> ⒑翻译下列句?4?<br /> <br /> ⑴即拘昭公南郢,三年然后归之?2?<br /> <br /> ⑵囊瓦者何?楚之怹?2?<br /> <br /> 参考答案:<br /> <br /> ?2?A?br /> <br /> ?2?C。伍子胥本是楚国人,他逃跑到吴国攻打楚国,为吴国灭了楚国,UC上是忠?br /> <br /> ?4?①nQ亲?  ②被Q穿着    ③伐Q进?   ④笞Q抽?br /> <br /> ?(4?<br /> <br /> ?2?把蔡昭公拘在南郢Q一直到三年以后才放他回厅R?br /> <br /> ?2?囊瓦是什么h?他是楚国的丞之相?br /> <br /> <strong>伍子胥父诛于楚注?/strong><br /> <br /> w:亲自<br /> <br /> 被:同“披”,I着<br /> <br /> 伐:L<br /> <br /> W:用竹板打<br /> <br /> qԌ为某U目的求?br /> <br /> 前列Q先头部队?br /> <br /> <strong>伍子胥父诛于楚翻?/strong><br /> <br /> 伍子胥的父亲被楚q王杀宻I伍子胥便挟着弓,亲自求见吴王阖闾。阖闾说Q“你非常够义气,也非常勇敢。”就准备替伍子胥报仇。伍子胥_“不能,怾不替一个匹夫报仇。我听说侍奉君主犹如侍奉父亲一P损耗君ȝ徯Q来报杀父之仇,不可以。”因此攻打楚国的计划暂且搁|?br /> <br /> 蔡昭公向南拜见楚q王Q穿着裘皮衣Q囊瓦就向蔡昭公索求裘皮衣Q蔡昭公不给。于是蔡昭公p囚禁在南郢,三年以后才被攑֛厅R蔡昭公d楚国来到黄河边,׃D兵,_“天下谁能够L楚国? 寡h愿意做先头部?”楚国听说这件事Q便z֛瓦兴师讨伐蔡国。蔡昭公听说伍子胥在吴国Q便h伍子胥解救蔡国。伍子胥因此向吴王阖闄报:“蔡昭公到南Ҏ见楚q王Q穿着裘皮衣Q囊瓦就向蔡昭公索求裘皮衣Q蔡昭公不给。于是蔡昭公p囚禁在南郢,q样三年以后才被攑֛厅R蔡昭公d楚国来到黄河边,_‘天下谁能够L楚国?寡h愿意做先头部?’楚国听说这件事Q便z֛瓦兴师讨伐蔡国。蔡国ƈ没有|过Q是楚国无道。君王如果有忧虑中国之事意的心思,现在正是时候。”吴王阖闑֛此派伍子胥率领部队,解救蔡国q讨伐楚国。楚q王已死了,伍子胥率领六千士卒,拉K子抽打楚q王的坟。说Q“从前我父亲没有|过Q但是你杀了他Q如今我要用q种Ҏ报复??br /> <br /> 囊瓦是什么h?他是楚国的丞相。郢又是什么地?是楚王的治所?br /><br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第3?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_12785.html" >《九方皋盔R?/a>(佚名Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">U穆公谓伯乐曎ͼ“子之年长矣Q子姓有可求马者乎Q?br /> <br /> 伯乐ҎQ“良马可形容{骨怹。天下之马,若灭若没Q若亡若失。若此者绝݋辙。臣之子Q皆下才也,可告以良马,不可告以天下之马也。臣有所与共担纆薪菜者,有九方皋Q此其于马非臣之下也Q请见之。?br /> <br /> I公见之Q行求马。三月而反报曰Q“已得之矣,在沙丘。?br /> <br /> I公曎ͼ“何马也Q”对曎ͼ“牝而黄。?br /> <br /> 使h往取之Q牡而骊?。穆公不?Q召伯乐而谓之曰Q“|?Q子所使求马者,色物?、牝牡尚弗能知,又何马之能知也??br /> <br /> 伯乐喟然太息?曎ͼ“一至于此乎?Q是乃其所以千万臣而无数者也?。若皋之所观,天机?也。得其精而忘?其粗Q在其内而忘其外。见其所见,不见其所不见Q视其所视,而遗其所不视。若皋之相者,乃有贵乎马者也?。?br /> <br /> 马至Q果天下之马也?br /> </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br>?strong>九方皋相马翻译?/strong><br /> <br /> U穆公对伯乐_“您的年U大了,您的子侄中间有没有可以派d扑֥马的??伯乐回答_“一般的良马是可以从外Ş容貌{骨上观察出来的。天下难得的好马Q是恍恍忽忽Q好像有又好像没有的。这L马跑h像飞一样地快,而且土不扬Q不留qV我的子侄都是些下等之才Q可以告诉他们识别一般的良马的方法,不能告诉他们识别天下隑־的好马的Ҏ。有个曾l和我一h担子打柴草的人,叫九方皋Q他观察识别天下隑־的好马的本领决不在我以下Q请让我引见他。?br /> <br /> U穆公接见了九方皋,z他d扑֥马。过了三个月Q九方皋回来报告_“我已经在沙丘找到好马了。?br /> <br /> U穆公问道:“是匹什么样的马?”九方皋回答_“是匚w色的母马。?br /> <br /> U穆公派人去把那匚w牉|Q一看,却是匹纯黑色的公马。秦I公很不高兴Q把伯乐找来对他_“坏?您所推荐的那个找好马的hQ毛色公母都不知道,他怎么能懂得什么是好马Q什么不是好马呢??br /> <br /> 伯乐长叹了一壎ͼ说道Q“九方皋盔R竟然辑ֈ了这L境界?q正是他胜过我千万倍乃x数倍的地方Q九方皋他所观察的是马的天赋的内在素质,深得它的_֦Q而忘C它的_糙之处Q明悉它的内部,而忘C它的外表。九方皋只看见所需要看见的Q看不见他所不需要看见的Q只视察他所需要视察的Q而遗漏了他所不需要观察的。像九方皋这L盔RQ包含着比相马本wh值更高的道理??{到把那匚w牵回驯养使用Q事实证明,它果然是一匹天下难得的好马?br /> <br /> 寓意<br /> <br /> 看问题要抓住事物本质Q不能ؓ表面现象所qh?br /> <br /> ?strong>九方皋相马注?/strong>?br /> <br /> ①秦I公Q春U时期秦国国君,名Q好,五霸之一。伯乐,姓孙Q名队뀂古代着名相马专家?br /> <br /> ②子姓,子孙?br /> <br /> ③良马可形容{骨怹Q一般的好马可以从Ş体外表、筋肉骨架上观察出来。ŞQ指形体。容Q指状貌。“Ş容筋骨相”是名词性ƈ列短语作动词“相”的状语?br /> <br /> ④天下之马,天下最好的马(卛_里马Q?br /> <br /> ⑤绝݋辙:l尘Q脚不沾土Q不着地。݋QmǐQ消除,停止。݋辙,没有。辙Q此指蹄印。不沑ְ土,不留下q,形容马奔跑得很快?br /> <br /> ⑥与共,一赗担U(mòQ薪菜——挑担打柴?U,l烦Q用于捆物。担U,挑担子运送货物?菜,通采。薪菜,打柴草?br /> <br /> ⑦九方皋Qh名,复姓九方Q或作九ҎQ九方堙?br /> <br /> ⑧见Q动,使谒见?br /> <br /> ⑨反Q通“返”,q回?br /> <br /> ⑩牝QpìnQ,雌性的鸟兽。与“牡”相寏V?br /> <br /> ?牡(mǔQ,雄性的鸟兽。骊QlTQ,U黑色的马?br /> <br /> ?_同“悦”,高兴?br /> <br /> ?败矣Q坏了、糟了?br /> <br /> ?色物Q毛艌Ӏ物Q杂色牛?br /> <br /> ?喟(kuìQ然Q叹气的样子。太息,长叹?br /> <br /> ?一至于此乎Q竟辑ֈ了这L境界Q一Q副词,竟然?br /> <br /> ?是,q。乃Q正是,是。千万句Q比我强千万倍还不止的原因?br /> <br /> ?天机Q天赋之灉|?br /> <br /> ?忘,忽视Q忽略?br /> <br /> ?包含着比相马本wh值更高的道理?br /> <br /> ?strong>九方皋相马阅ȝ?/strong>?br /> <br /> 1.解释下列句中加点?<br /> <br /> ①请见之( )<br /> <br /> ②三月而反( )<br /> <br /> ③穆公不? )<br /> <br /> ④是乃其所以千万臣而无数者也( )<br /> <br /> 2.用现代汉语翻译文中画U句?br /> <br /> 3.九方皋相马的ҎQ对我们观察认识事物有什么启?<br /> <br /> 【参考答案?br /> <br /> 1.①代词,他②通“返”③通“悦”④表示判断的副词,?br /> <br /> 2.①糟p透了Q你推荐的相马hQ连颜色和雌雄都分不清,又哪能相马呢?②他只看见精而忽视了_,只看见内中而忽视外表,只看见所需要看的,而忽视他所不需要看的,只观察需要观察的Q而遗漏不需要观察的。像九方皋这L出的马,才是比一般的良马珍贵的好马呢!<br /> <br /> 3.认识一件事情,必须抓住它的实质Q有时ؓ了追求事物的本质Q往往会对事物的非本质斚w有所忽略?br /><br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第4?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_6177.html" >《夫子当路于齐?/a>(孟子Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">公孙丑问曎ͼ“夫子当路于齐,仲、晏子之功,可复怹Q?br /> <br /> 孟子曎ͼ“子诚齐ZQ知仲、晏子而已矣。或问乎曾西曎ͼ‘吾子与子\孰贤Q’曾西蹴然曰Q‘吾先子之所畏也。’曰Q‘然则吾子与仲孰贤Q’曾西艴然不悦,曎ͼ‘尔何曾比予于管Ԍ仲得君如彼其专也,行乎国政如彼其久也,功烈如彼其卑也;何曾比予于是?’”曰Q“管Ԍ曾西之所不ؓ也,而子为我愿之乎??br /> <br /> 曎ͼ“管仲以其君霸,晏子以其君显。管仌Ӏ晏子犹不ZQ?br /> <br /> 曎ͼ“以齐王Q由反手也。?br /> <br /> 曎ͼ“若是,则弟子之惑滋甚。且以文王之P癑ֹ而后崩,Ҏz于天下Q武王、周公之,然后大行。今a王若易然Q则文王不法与Q?br /> <br /> 曎ͼ“文王何可当也?由汤至于武丁Q贤圣之君六七作Q天下归D久矣,久则隑֏也。武丁朝怾Q有天下Q犹q之掌也。纣之去武丁未久也,其故安俗,风善政Q犹有存者;又有微子、微仌Ӏ王子比qӀ箕子、胶鬲皆贤h也。相与辅怹Q故久而后׃也。尺圎ͼ莫非其有也;一民,莫非其臣也;然而文王犹方百里vQ是以难也。齐人有a曎ͼ‘虽有智慧,不如乘势Q虽有鎡基,不如待时。’今时则易然也:夏后、殷、周之盛Q地未有q千里也Q而齐有其地矣Q鸡鸣狗吠相闻,而达乎四境,而齐有其民矣。地不改辟矣Q民不改聚矣Q行仁政而王Q莫之能御也。且王者之不作Q未有疏于此时者也Q民之憔悴于虐政Q未有甚于此时者也。饥者易为食Q者易为饮。孔子曰Q‘d之流行,速于|邮而传命。’当今之Ӟ万乘之国行仁政,民之悦之Q犹解倒悬也。故事半古之人,功必倍之Q惟此时为然。?br /> </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第5?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_6193.html" >《景公问晏子?/a>(佚名Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">景公问晏子曰Q“治国之患,亦有怹Q”对曎ͼ“佞夫之在君侧者,好恶良臣Q而行与小人,此治国之常患也。” 公曰Q“谗佞之人,则诚不善矣。虽Ӟ则奚曾ؓ国常患乎Q”晏子曰Q“君以ؓ耳目而好谋事Q则是君之耳目~也。夫上ؕ君之耳目Q下使群臣皆失其职,岂不诚患哉Q?br /> <br /> 公曰Q“如是乎Q寡人将M。”晏子曰Q“公不能M。”公忿然作色不说Q曰Q“夫子何寡Z甚也Q”对曎ͼ“臣何敢挢②也!夫能自周于君者,才能皆非怹。夫藏大不诚于中者,必}诚于外Q以成其大不诚。入则求君之嗜欲能顺之,君怨良臣,则具其往p益之,出则行威以取富。夫何密q,不ؓ大利变,而务与君至义者,此难见而且隄也。?br /> <br /> 公曰Q“然则先圣奈何?”对曎ͼ“先圣之MQ审见宾客,听治③不留,患日不Q群臣皆得毕其诚Q谗谀安得容其U!”公曎ͼ“然则夫子助寡h止之Q寡Z事勿用矣。”对曎ͼ“谗夫佞Z在君侧者,若社之有鼠也。谚a有之曎ͼ‘社鼠不可熏。’去此乃ȝ。谗佞之人,隐君之威以自守也Q是故难ȝ。?br /> </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第6?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_6291.html" >《鲍叔荐仲?/a>(佚名Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">仲曎ͼ“吾始困Ӟ与鲍叔贾,分胦利多自与Q鲍叔不以我Q知我也。吾ؓ鲍叔谋事而更I困Q鲍叔不以我为愚Q知时有利不利也。吾三仕三见逐于君,鲍叔不以我ؓ不肖Q知我不遭时也。吾三战三赎ͼ鲍叔不以我ؓ怯,知我有老母也。公子纠败,召忽MQ吾q囚受iQ鲍叔不以我为无耻,知我不羞节而d名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。?br /> <br /> 鲍叔既进仲Q以w下之。子孙世于齐,有封邑者十余世Q常为名大夫。天下不多管仲之贤而多鲍叔能知Z?br /> </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第7?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_1739.html" >《子产坏晋馆垣?/a>(<a href="author_386.html" >左丘?/a>Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">  公薨之月Q子产相郑伯以如晋,晋侯以我丧故Q未之见也。子产ɞ坏光之垣Q而纳车马焉?br /> 士文伯让之,曎ͼ“敝邑以政刑之不修,寇盗充斥Q无若诸侯之属i在寡君者何Q是以o吏h完客所馆,高其?闻I厚其墙垣Q以无忧客。今向֭坏之Q虽从者能戒,其若异客何?以敝邑之为盟主,~完葺墙Q以待宾客。若皆毁之,其何以共命?寡君使匄请命?br /> ҎQ“以敝邑褊小Q介于大国,诛求无时Q是以不敢宁居,悉烦敝赋Q以来会时事。逢执事之不闲Q而未得见Q又不获dQ未知见时。不敢输币,亦不敢暴霌Ӏ其输之Q则君之府实也,非荐陈之Q不敢输也。其暴露之,则恐燥湿之不时而朽蠹,以重敝邑之罪。LL公之为盟MQ宫室卑庻I无观台榭Q以崇大怾之馆Q馆如公寝;库厩~修Q司IZ时^易道路,圬h以时塓馆宫室Q诸侯宾臻I甸设庭燎Q仆人E宫,车马有所Q宾从有代,巾R脂辖Q隶人、牧、圉Q各d事;癑֮之属各展其物Q公不留宾,而亦无废事;忧乐同之Q事则E之,教其不知Q而恤其不뀂宾臛_归,无宁灾患Q不畏寇盗,而亦不患燥湿。今铜鞮之宫数里Q而诸侯舍于隶人,门不容RQ而不可逾越Q盗贼公行。而天疠不戒。宾见无Ӟ命不可知。若又勿坏,是无所藏币以重|也。敢h事,何所命之Q虽君之有鲁丧,亦敝邑之忧也。若莯币,修垣而行Q君之惠也,敢惮勤劳Q?br /> 文伯复命。n文子曎ͼ“信。我实不P而以隶h之垣以赢怾Q是各也。”士文伯谢不敏焉?br /> 晋侯见郑伯,有加C|厚其宴好而归之。乃{诸侯之馆?br /> 叔向曎ͼ“辞之不可以已也如是夫!子有辞Q诸侯赖之,若之何其释辞也?《诗》曰Q‘辞之辑矣,民之协矣Q辞之怿矣Q民之莫矣。’其知之矣。? </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br> <p> q是讲的国与国之间的关系。国不分大小Q地不分东西南北Qh不分多寡Q胦富不分富,大伙儿一律^{,以礼相待Q、以诚相待。这应当是国与国交往的前提。咱们现在的“和q_处五原则”,不也包含q方面的内容吗?</p> <p> q个原则也可以扩大到ZZ间的交往当中。h不分男女老幼Q黑白胖瘦,w䆾CQ权力大,名气高低Q大伙一律^{,Zh享有受h重的权利,也有重他h的义务。相待以诚,相待以礼Q相敬如宾,怺重Q是L的做人准则。上帝没有赋予谁有特权可产藐视他人、愚弄他人、傲慢无C{ؓ所Ʋؓ、无法无天、视他h芥?/p> <p> 俗话_人穷志不短。上天赋予h的权利是q等的,q没有对某某人另眼相看。四之内,普天之下Q大伙都同样头顶一片蓝天,同样脚踏一方土圎ͼ生来是hQ死了变|没有谁更优越?/p> <br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第8?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_1752.html" >《宋人及楚hq?/a>(<a href="author_796.html" >公羊?/a>Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">  外^不书Q此何以书?大其q乎׃。何大其q乎己?庄王围宋Q军有七日之_尔Q尽此不胜,去而归。于是叔R子反乘堙而窥宋城。宋华元亦乘堙而出见之。司马子反曰Q“子之国何如Q”华元曰Q“惫矣!”曰Q“何如?”曰Q“易子而食之,析骸而炊之。”司马子反曰Q“嘻Q甚矣,惫!虽然Q吾M也,围者柑马而秣之,使肥者应客。是何子之情也?”华元曰Q“吾MQ君子见Z厄则矜之Q小Z厄则q怹。吾见子之君子也Q是以告情于子也。”司马子反曰Q“诺Q勉之矣Q吾军亦有七日之_尔Q尽此不胜,去而归。”揖而去之?<br /> 反于庄王。庄王曰Q“何如?”司马子反曰Q“惫矣!”曰Q“何如?”曰Q“易子而食之,析骸而炊之。”庄王曰Q“嘻Q甚矣,惫!虽然Q吾今取此,然后而归。”司马子反曰Q“不可。臣已告之矣Q军有七日之_尔。”庄王怒曰Q“吾使子往视之Q子曷ؓ告之Q”司马子反曰Q“以区区之宋Q犹有不Zh之臣Q可以楚而无乎?是以告之也。”庄王曰Q“诺Q舍而止。虽Ӟ各取此Q然后归。”司马子反曰Q“然则君请处于此Q臣请归。”庄王曰Q“子L而归Q吾C处于此?吾亦从子而归。”引师而去之。故君子大其q乎׃。此皆大 <br /> 夫也。其U“h”何Q贬。曷Q^者在下也? </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br>  本篇解释《春U》?a href="/shici/view_1752.html">宋h及楚人^</a>”一句。这六字Q有褒有贬。褒扬华元和子反两位大夫以诚相待d讲和Q减M宋楚两国的战。贬的是两h越君权自作dQ背着国君讲和。此例一开Q君权就危险了。文章反映了古代<a href="/shici/list_0_42_0_0_0.html">战争</a>的残P通篇全用对话口气Q重复之中又有变化,颇ؓ传神。文章在于揭C所谓“春U笔法”? <br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第9?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_1760.html" >《展论爰居?/a>(佚名Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">  鸟曰“爰居”,止于鲁东门之外二日。臧文仲使国人祭之。展曰Q“越哉,臧孙之ؓ政也Q夫Q国之大节也Q而节Q政之所成也。故慎制以ؓ国典。今无故而加典,非政之宜也?br /> “夫圣王之制也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能M大灾则祀之,能捍大患则祀之。非是族也,不在典。昔烈山氏之有天下也Q其子曰柱,能植百谷百蔬。夏之兴也,周弃l之Q故以ؓE共工氏之伯九有也,其子曰后土,能^九土Q故以ؓC。黄帝能成命癄Q以明民p。颛D修之Q帝喾能序三C固民Q尧能单均刑法以议民Q舜勤民事而野死,鲧障供水而殛死,能以d修之功Q契为司徒而民辑,冥勤其官而水死,汤以宽治民而除光Q稷勤百谷雨山死Q文王以文昭Q武王去民之U。故有虞氏禘黄帝而祖颛顼Q郊而宗舜;夏后氏禘黄帝面祖颛顼Q郊鲧而宗;商h舜而祖契,郊冥而宗汤;周h喾而郊EP文王而宗武王。幕Q能帅颛D也Q有虞氏报焉Q杼Q能帅禹者也Q夏后氏报焉Q上甲微Q能帅契者也Q商人报焉;高圉、太王,能帅E也Q周人报焉。凡、郊、祖、宗、报Q此五者,国之典祀也。加之以C山川之神Q皆有功烈于民者也。及前哲令d之hQ所以ؓ民质也;及天之三辎ͼ民所以瞻CQ及C五行Q所以生D也Q及九州名山川泽Q所以出财用也。非是,不在典。今鸟臻I已不知而犯之,以ؓ国典Q难以ؓ仁且知矣。夫仁者讲功,而知者处物。无功而祀之,非仁也;不知而不问,非知也。今Ҏv其有灾乎Q夫q川之鸟兽,恒知而避其灾也。?br /> 是岁也,多大风Q冬暖。文仲闻柳下季之aQ曰Q“信吾过也。季子之aQ不可不法也。”书以Z{? </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br>  臧文仲叫国hȝ鸟“爰居”,引v展禽的一番大议论。这番议论反映出Q祭是当时国家的大事Q但只有Zh民徏立了功劳的h以及有益于h民的事物Q大家才把它当作来祀。虽然有q信的色彩,但主张“仁者讲功,处物”,反对“淫”,在古代却是颇有见地的? <br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <div class="sons"> <p><strong>先秦的古诗第10?/strong>: <a style="font-size: 14px" href="view_1778.html" >《子革对늎?/a>(<a href="author_386.html" >左丘?/a>Q?/p> <p style="margin-bottom: 0px">  楚子狩于州来Q次于颍,使荡侯、潘子、司马督、嚣午、陵喜帅师围徐以惧吴。楚子次于乾溪,以ؓ之援?<br /> 雨雪Q王皮冠Q秦复陶Q翠被,豹舄Q执鞭以出,仆析父从。右子革夕Q王见之。去冠被Q舍鞭,与之语曰Q“昔我先王熊l与吕伋、王孙牟、燮父、禽Ӟq事LQ四国皆有分Q我独无有。今吾Z周,求鼎以ؓ分,王其与我乎??<br /> ҎQ“与君王哉!昔我先王熊绎Q辟在荆山,{\蓝缕Q以处草莽,跋涉山林Q以事天子,唯是桃弧、棘矢,以共御王事。齐Q王舅也Q晋及鲁、卫Q王母弟也。楚是以无分Q而彼皆有。今周与四国服事君王Q将唯命是从Q岂其爱鼎?”王曎ͼ“昔我皇伯父昆吾,旧许是宅。今郑h贪赖其田Q而不我与。我若求之,其与我乎Q?<br /> ҎQ“与君王哉!周不爱鼎Q郑敢爱甎ͼ”王曎ͼ“昔怾q我而畏晋,今我大城陈、蔡、不,赋皆千乘Q子与有劳焉。诸侯其畏我乎?”对曎ͼ“畏君王哉!是四国者,专畏也Q又加之以楚Q敢不畏君王哉??<br /> 工a路请曎ͼ“君王命剥圭以ؓ鏚柲Q敢请命。”王入视之。析父谓子革Q“吾子,楚国之望也!今与王言如响Q国其若之何Q”子革曰Q“摩厉以,王出Q吾刃将斩矣。?<br /> 王出Q复语。左史倚相过。王曎ͼ“是良史也,子善视之。是能读《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》。”对曎ͼ“臣问焉,昔穆王欲肆其心,周行天下Q将皆必有R辙马q焉。祭公谋父作《祈招》之诗,以止王心Q王是以h于祗宫。臣问其诗而不知也Q若问远焉,其焉能知之??<br /> 王曰Q“子能乎Q”对曎ͼ“能。其《诗》曰Q‘祈招之愔愔Q式昭d韟뀂思我王度Q式如玉Q式如金。Ş民之力,而无醉饱之心。’?<br /> 王揖而入Q馈不食Q寝不寐Q数日。不能自克,以及于难?<br /> 仲尼曎ͼ“古也有志:‘克己复C|仁也。’信善哉Q楚늎若能如是Q岂其i于乾溪?? </p> <div class="f-s">【翻译或鉴赏?br> <p> 楚灵王乃是春U后期一位极富争议的君主Q乃楚庄王的孙子Q楚q的次子,楚康王的弟弟。楚LdQ其q子即位为君Q当时担L政官Qo)的灵王趁国君生病Q亲手勒M国君Q自立ؓ王。楚国历史上一直有王子弑君自立的传l:成王杀兄自立,I王杀父自立,늎则杀侄自立,三者都获得了大臣的承认Q坐E了江山Q但是在《春U》上Q仍然不免被讥讽Zؕ臣贼子?</p> <p> 自从楚共王以来,楚国怸日益衰落Q晋国占据优势,吴国也强大v来。灵王即位后Q与吴国多次交战Q先后灭了陈、蔡两个华夏怾国,又修{了东西不羹两大城以威慑中原,l于在会盟中压倒晋国,重新成ؓ怸。从q个角度看,늎可谓中兴之主。但是他的霸业完全依靠武力和威压Q而不像齐桓公、晋文公、楚庄王当年那样威dq用Q中原诸侯大多心中不服,楚国国内也有大量不稳定因素。灵王不思采用怀柔手D늨固政权基Q反而再ơ出兵与吴国争夺徐国Q今徐州一带)Q?a href="/shici/view_1778.html">子革对灵?/a>》的故事发生在q时?</p> <p> 늎率军L在离徐国不远的乾溪,以狩猎ؓ名,炫耀武力。看看他I着的服装:皮毛做的帽子Q皮冠)Q秦国赠送的衣Q秦复陶Q,鸟毛做成的披风(被Q,豹皮做的鞋子Qv舄)Q手中还拿着鞭子。以上服饰极奢华,有楚国本土的特Q还有别的诸侯进献的宝物Q充分显CZ楚王作ؓ怸的威严。灵王一直以好大喜功著名Q郑国名臣子产就曾指出此荣心太强Q未来难以善l。狩猎归来,大臣子革q见Q灵王遂摘下帽子Q脱下披风,放下鞭子Q以C对大臣的尊敬?</p> <p> q个子革是何思h也?不是楚国本土的大臣,而是从郑国来楚国“政治避䏀的公子Q原名郑丹,子革是他的字。春U时代列国h才流动频J,“楚材晋用”的例子很多Q中原h才逃往楚国的也不少。子革作Z个落的公子Q能够做到执政官的助手(叛_aQ,昄了楚国Q用h才的不拘一根{灵王接下来与子革的对话Q则昄了对子革q一外国人的充分信Q?</p> <p> 늎对子革的问话很长Q但_N很简单:惌q个Q想要那个,什么都惌Q贪心不已。灵王首先回了自己的祖先对周王朝的巨大功勋Q其实楚国在西周乃是不到N的小国,q没有灵王吹的那么伟大)Q然后耿耿于怀地指出,齐国、晋国、鲁国、卫国都得到了周天子赐予的礼器,楚国却没有。如果现在派人向周天子烦取礼器,天子会不会给Q?</p> <p> 子革回答Q“肯定会l啊Q我们楚国的先Q勤力_敢那是没话说Q可当时我们不是周天子的亲戚Q天子就不拿我们当回事。今天可不一样了Q周天子x我们,齐国、晋国、鲁国、卫国都服侍我们Q大王您zh去要C器Q天子哪敢不l啊Q?</p> <p> q段回答很对늎的胃口,于是他得寸进地l箋问:许这个地方(即今天的许昌Q,原本是楚国祖先的伯父的封圎ͼ都过M千多q的事情了,亏灵王还好意思拿出来_Q后来郑国h占领了这片土圎ͼ不把它还l楚国。如果楚国现在派人去索取q片土地Q郑国会不会l我们呢Q?</p> <p> 子革回答Q“肯定会l啊Q周天子都不敢不l我们礼器,郑国怎么敢不l我们土地啊Q?</p> <p> 늎听了q两个回{,直是心花怒放Q欲望l膨胀Q于是又问道Q原先晋国称怸原,是因为晋国离中原比较q,我们楚国M原比较远。现在我们在中原建立了陈、蔡、东西不四座大城,都可以出动一千辆兵RQ诸侯应该害怕我们了吧? </p> <p> 子革回答Q“肯定会x啊Q这四个城池的兵力够威慑诸侯了Q何况还有楚国本土的兵力呢?谁敢不害怕大王啊Q?</p> <p> xQ灵王的自信心和Ʋ望已经膨胀到极点,q怺工匠q来h他去观看玉器的制作,否则真是难以惌Q接下来他还会提出多么天真的问题?</p> <p> 늎以上的问题,有许多失C的地方。子革是郑国人,郑国是周朝的同姓Q又是华夏诸侯。灵王不仅大大咧咧地问他割让郑国土地的问题,q公然提威逼周天子、镇压华夏诸侯,丝毫不顾及子革作为郑国h?a href="/shici/view_4186.html">感情</a>Q只能说明他已经被欲望蒙住了眼睛。楚国当时的国力强盛Q可以做到威慑周朝和其他怾Q但늎提问的口d同想要糖果的孩子,实在不是一个霸d有的作风。汉朝的汲黯曾讽刺汉武帝“内多欲而外施仁义”,楚灵王则是赤裸裸的“外多欲”,q行仁义的幌子都懒得打一下?</p> <p> 늎的欲望和子革的逢迎Q果然引起了其他大臣的不满。大臣析父趁늎不在Q对子革抱怨道Q“您是在我们楚国很有名望的hQ现在大王问你话Q你只知道唯唯诺诺,我们国家该怎么办啊Q”子革胸有成竹地回答Q“我刚才是在刀子呢Q等一会大王出来,我的刀刃就要砍下来啦!”先U时的思想家ƈ不崇犯a直谏Q而是崇尚温和委婉的讽谏,晏子、邹忌?a href="/shici/bookindex_25.html">孟子</a>{均是讽谏的典型。可惜后世的谏官大多贪图名垂青史Q以犯上耀Q以直谏为正道,已经q远偏离了孔子赞许的劝谏之道?</p> <p> 늎从工匠那里出来了Q这Ӟ楚国的史官倚相正好l过。灵王就指着倚相_“这是我们楚国的良史啊,能读《三坟》《五典》《八索》《九丘》这些古书。”《三坟》《五典》是三皇五帝的书Q《八索》是关于八卦占卜的书Q《九丘》则是关于九州地理h情的书。灵王得意洋z地引用q些书名Q大概不是ؓ了称赞倚相的博学,而是Z炫耀楚国的h才众多,间接说明自己q个国王的伟大。可q正好给了子革一个“下刀子”的Z?</p> <p> 子革不屑地说Q“我曄问倚相Q周I王在位的时候喜Ƣ到处游玩,大臣公作了一首《祈招》之诗以克制I王的欲望,l果I王果然没有遭到ؕQ得C善终Q倚相居然不能背诵《祈招》,q算什么博学啊Q”(其实子革只是找一个由头Ş了,倚相q不一定就不会背诵那首诗)늎一听,果然来了兴致Q就要子革把《祈招》背늻他听。子革就背诵道: </p> <p> “司马祈招多么和悦安详啊Q向人民传播大王的d韟뀂想我们大王的d行,像玉Q又像黄金。他有限度地使用民力Q没有酒饭׃心。?</p> <p> —?q首诗的意思是Q君d该按照h民能够承担的限度来用民力,不要用民力来满自己的欲望,q样的君L是具备金玉一L徯Q他的d行才会被天下的h民传c“无醉饱之心”,与刚才灵王欲壑难填、贪求利益的心态相比,是多么格g入啊Q用孔子的话_q首诗就讲了四个字:“克己复C”?</p> <p> 楚灵王虽然被Ʋ望冲昏了头脑,却不׃ؓ一个聪明hQ很快理解了子革的意思。他向子革作揖表C感谢,回到休息的地方,当天饭也吃不下Q觉也睡不着——我们知道,一个h克制Ʋ望的时候,很容易出现这U心不宁的情ŞQ一个普通h克制一下烟瘾、酒瘑ְ且如此,何况一国之君克制权力欲Q结果很悲惨Q虽然子革的谏言打动了灵王,늎却无法克制自己。第二年Q楚国内部就爆发了政变,I兵黩武的灵王被废黜Q其弟登Zؓ王,众叛亲离的灵王最后在荒野自杀Q这是一代霸ȝ下场?</p> <p> 春秋时期的霸主,能够善终的不多,像灵王这栯n死而ؓ天下W的却不。齐桓公九合怾、一匡天下,最后因为宠信佞臣,饿死在床上,d齐国有五世之乱;U穆公是U国最贤明的君主,却因为利令智昏而多ơ|于晋国,子孙三百q不能出函谷关一步;晋厉公在鄢陵击|楚军Q独怸原,几年之后p卿大夫杀死,只有一辆牛车陪葬;吴王夫差先后打|齐、晋、楚Q却d自己的手下|越王勾跉|里,吴国随之灭亡。?a href="/shici/list_0_47_0_0_0.html">诗经</a>》有之:“靡不有初,鲜克有终”,不是说越到后面难度越大,而是说成功的人心态会有变化,一旦欲望膨胀hQ就想保全w家性命都不ҎQ谈何徏功立业? </p> <p> 孔子曎ͼ“一日克己复C|天下归仁。”克己,是要克制自qƲ望Q复C|是要符?a href="/shici/bookindex_80.html">周礼</a>的规定。一旦能够做到克己复C|则天下纷Uh扰都归于自己的仁心,不再会有Ʋ壑隑֡的苦|也不会再有自取灭亡的冲动。可惜后世的理学家把“克己复C”四个字理解成了“存天理Q遏人欲”,最l变成了片面I性理Q消灭h的正常欲望,与孔子和先秦其他哲h的本意相ȝq?/p> <br></div> <div style="width:100%; padding-top:18px;"> <a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12980446230.2.AKvKnj&id=552482417470"><img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i2/815556964/TB2upf1sbXlpuFjy1zbXXb_qpXa_!!815556964.png" width="620px" alt="taobao1.png"/></a></div> <div style="height: 15px; clear: both; overflow: hidden"></div> </div> <!----> <!--最q调用更新结?-> <div class="pages"> <!-- --><a class="previous">首页</a><!-- --> <!-- --><a class="previous">上一?/a><!-- --> <a href='list_0_0_1_0_1.html' style=" background:#D1CFA9;">1</a> <a href='list_0_0_1_0_2.html' class="num">2</a> <a href='list_0_0_1_0_3.html' class="num">3</a> <a href='list_0_0_1_0_4.html' class="num">4</a> <a href='list_0_0_1_0_5.html' class="num">5</a> <a href='list_0_0_1_0_6.html' class="num">6</a> <a href='list_0_0_1_0_7.html' class="num">7</a> <a href='list_0_0_1_0_8.html' class="num">8</a> <!-- --><a class="previous" href='list_0_0_1_0_2.html'>下一?/a><!-- --> <!-- --><a class="previous" href='list_0_0_1_0_45.html'>末页</a><!-- --> <SPAN style="COLOR: #65645f">?43?/SPAN></div> </div> <div class="right"> <div class="sontitle"><span>古文典籍</span> </div> <div style="border-bottom: #e0dede 1px solid; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px" class="soncont"> <a href="bookindex_71.html" class="len9">叔R?/a> <a href="bookindex_34.html" class="len9">弟子?/a> <a href="bookindex_86.html" class="len9">北齐?/a> <a href="bookindex_76.html" class="len12">农桑辑要</a> <a href="bookindex_70.html" class="len6">仪礼</a> <a href="bookindex_23.html" class="len6">CD</a> <a href="bookindex_80.html" class="len6">周礼</a> <a href="bookindex_50.html" class="len12">天工开?/a> <a href="bookindex_33.html" class="len9">金刚l?/a> <a href="bookindex_29.html" class="len6">老子</a> <a href="bookindex_7.html" class="len6">中庸</a> <a href="bookindex_90.html" class="len6">周书</a> <a href="bookindex_14.html" class="len12">了凡四训</a> <a href="bookindex_81.html" class="len6">汉书</a> <a href="bookindex_45.html" class="len12">颜氏家训</a> </div> <div style=" clear:both; height:auto;"> <script>pageright_3();</script></div> <div style=" clear:both; height:auto;"> <script>pageright_3();</script></div> </div> </div> </div> <div style="clear:both; height:15px;"></div> <div class=main4> <div style="margin-top: 5px;float: left; margin-left:50px; text-align:center; width:740px;">Copyright © 2008 - 2015 www.duupvw.icu, All Rights Reserved.<br/> <A href="http://www.duupvw.icu/shici/">古诗文网</A> | <a href="http://www.duupvw.icu/view/tangshi.html">唐诗三百?/a> |<a href="http://www.duupvw.icu/view/songci.html">宋词三百?/a>| <a href="http://www.duupvw.icu/shici/list_3_0_0_0_0.html">元曲三百?/a> |<a href="http://www.duupvw.icu/shici/list_4_0_0_0_0.html">文言文大?/a> |<a href="http://www.duupvw.icu/shici/list_5_0_0_0_0.html">辞赋_N?/a> | <a href="http://www.duupvw.icu/shici/ju.html">诗词名句</a> | <a href="http://www.duupvw.icu/shici/book.html">古典文籍</a> | <script src="http://s6.#/stat.php?id=5054324&web_id=5054324" language="JavaScript"></script></div> </div> <div style="display:none"> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"slide":{"type":"slide","bdImg":"0","bdPos":"right","bdTop":"230.5"},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </div> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-97059369-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <a href="http://www.duupvw.icu/"><span class="STYLE1">Ͽ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>